1.
การแต่งเล็บ (หลักสูตร 30 ชั่วโมง ค่าสมัคร 40 บาท)
ศึกษาวิธีการแต่งเล็บ การเพ้นท์เล็บ การต่อเล็บเทียม และการต่อด้วยอะคิลิก
2. การเปลี่ยนสีผม (หลักสูตร 30 ชั่วโมง ค่าสมัคร 40 บาท)
  ศึกษาวิธีการย้อมผมหงอก การย้อมผมสีแฟชั่น การทำไฮไลท์
3. การนวดหน้า-แต่งหน้า (หลักสูตร 45 ชั่วโมง ค่าสมัคร 55 บาท)
  ศึกษาวิธีการนวดหน้าด้วยครีม สมุนไพร การพอกหน้าด้วยสมุนไพร การแต่งหน้ากลางวัน การแต่งหน้ากลางคืน การแต่งหน้าสมัยนิยม การแต่งหน้าแนวแฟชั่น
4. การซอยผม-ดัดผม (หลักสูตร 120 ชั่วโมง ค่าสมัคร 130 บาท)
  ศึกษาวิธีการสระผม การไดรย์ผมทรงตรง การซอยผมทรงมาตรฐานและสมัยนิยม การดัดผมแยกแบบ
5. การสระผม-เซทผม ( หลักสูตร 105 ชั่วโมง ค่าสมัคร 115 บาท)
  ศึกษาวิธีการสระผม การไดรย์ผมเปียกทรงต่าง ๆ การม้วนโรลล์พร้อมเซท การดัดผมแบบต่าง ๆ ด้วยน้ำเปล่า